Echtscheidingstrauma: ouders motiveren voor behandeling (met EMDR)

In deze cursus wordt geoefend met de behandeling van scheidende of gescheiden ouders. Aan de hand van verschillende technieken wordt geoefend met het aanboren van de intrinsieke motivatie bij ouders. Vervolgens leren cursisten hoe zij met behulp van het genogram een taxatie kunnen maken en een passend behandelplan.

Inhoud

In de cursus worden de basisbegrippen behandeld die van belang zijn bij echtscheidingstrauma. Vervolgens wordt met behulp van het maken van een functie- en betekenisanalyse geoefend met het motiveren van ouders voor behandeling met EMDR. Belangrijke valkuilen bij de behandeling van gescheiden ouders komen aan bod.

De cursisten leren hoe traumaverwerking kan worden ingezet, in verschillende fases van het scheidingsproces, binnen de context van cognitieve systeemtherapie (Aelen 2008, Aelen, Beuvens, van Veggel et all. 2013). Cursisten leren bovendien hoe ouders schade bij hun kinderen kunnen voorkomen door samen of alleen, middels o.m. EMDR, te zorgen voor een “kalm brein” ondanks de pijn en stress van echtscheiding. Onder een kalm brein als opvoeder wordt verstaan het vermogen van de volwassene om de behoeften van de kinderen waar te nemen en te beantwoorden.

De cursisten leren om met behulp van een genogram en de 5 hypothesen kolommen (Aelen 2008) een passend behandelplan te maken.

 Ten slotte leren cursisten om de behaalde gedragsveranderingen samen met gezinsleden te verzilveren. Dit betekent dat gedragsveranderingen grondig worden onderzocht, bekrachtigd en via huiswerkopdrachten worden bestendigd. Cursisten ervaren dat systeemleden buitengewoon behulpzaam en effectief kunnen zijn bij het verzilveren van positieve gedragsveranderingen als resultaat van de behandeling.

 

Werkwijze

Bespreken van de theorie wordt afgewisseld met demonstraties door docenten en het oefenen van vaardigheden.


Doelstellingen

Na afloop van de bijeenkomst: 
-  Kennis van de theorie over echtscheidingstrauma, de gevolgen voor kinderen, en de hierbij
horende begrippen 
-  Kennis valkuilen bij behandeling van gezinnen met echtscheidingstrauma
-  Beschikking over vaardigheden om ouders met echtscheidingstrauma te motiveren voor
behandeling:
- Aanboren van intrinsieke motivatie
- Heretiketteren van negatief gedrag van de ouder als kenmerk van echtscheidingstrauma
- Blijk geven van meervoudige partijdigheid
- Probleemoplossend vermogen van ouders aanspreken
 -Kennis en oefening taxatietechnieken bij echtscheidingstrauma: genogram en
vijfhypothesenkolommen.

Wijze van toetsing

  • De cursist zal tijdens de workshop tentamenvragen krijgen over de literatuur en het geleerde van de dag. Deze worden aan het eind van twee cursusdagen afgenomen.
  • Ook dient de cursist na de eerste bijeenkomst een huiswerkopdracht te maken, die naar de docent worden gemaild en de volgende cursusdag wordt besproken.
DagDatumTijden
116 juni 20219:30 - 16:45
230 juni 20219:30 - 16:45

VGCt

geldig van 19 jun 2019—18 dec 2022
Nascholing cgt en cgw-ers13Toegekend

Vereniging EMDR Nederland

geldig van 13 feb 2019—18 jun 2021
Algemene scholing (breed)4Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 13 feb 2019—18 jun 2022
Behandeling6,5Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Herregistratie12,5Toegekend

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten die in de praktijk werkzaam zijn in de hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun ouders die te maken hebben met complexe scheidingen. Basiskennis van de cognitieve gedragstherapie en EMDR is gewenst, maar niet vereist.

drs. Denise Beuvens

drs. Denise Beuvens

Denise Beuvens is GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCt. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

drs. Meike van Veggel

drs. Meike van Veggel

Meike van Veggel is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, EMDR-therapeut en supervisor VGCT. Zij is werkzaam in haar eigen praktijk Psychologenpraktijk Kwadrant in Zaandam en bij KSK Psychologenpraktijk in Amsterdam. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en volwassen en geeft les in postdoctorale opleidingen en nascholing.

Literatuur

Online lesmateriaal wordt verzorgd door King nascholing

Naar boven