Inleiding Oplossingsgerichte therapie

Aan het eind van de cursus heb je begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heb je geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

Inhoud

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen van de cliënt en de expertise van de cliënt het uitgangspunt vormen. De therapie is toepasbaar op kinderen, jeugdigen en volwassenen. Uiteraard kan het ook in systemisch verband worden toegepast.Oplossingsgerichte gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over sterke kanten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen

Onderwerpen

• oplossingsgerichte uitgangspunten; probleemgerichte vragen ombuigen naar
oplossingsgericht gesprekken;
• positieve uitzonderingen, schaalvragen, EARS;
• oplossingsgerichte therapie binnen cognitieve therapie;
• therapeutische relatie; klager, bezoeker
• oplossingsgerichte feedback

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.


Doelstellingen

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken.

Wijze van toetsing

Schriftelijk tentamen.

DatumTijden
26 november 20209:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 15 okt 2018— 2 nov 2021
Behandeling5Toegekend
Overige taken1Toegekend
Herregistratie6Toegekend

Deze cursus is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ en jeugdzorgwerkers. 

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat is gezinscoach, therapeut, trainer en mediator. Zij heeft ruim 25 jaar werkervaring, in diverse functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt, is zij zich vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Hierbij maakt zij gebruik van diverse methoden zoals oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, en signalen van welzijn & veiligheid. Naast het werken met gezinnen geeft zij, binnen diverse organisaties, training en intervisie in deze methoden, 

Marieke heeft sinds 2008 een eigen praktijk en is tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht. Ze is mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers: 'Oplossingsgerichte intervisie', 'Oplossingsgericht werken 2.0' en 'Oplossingsgerichte vragen voor ouders'.

Online beschikbaar:

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 1 t/m 3 (79 blz.)

Naar boven